Zastosowania

Opis kategorii

Komora hiperbaryczna w kardiologii

Zastosowanie terapii hiperbarycznej sprawdza się w leczeniu chorób kardiologicznych
zarówno tych wrodzonych jak nabytych. Do najbardziej popularnych chorób kardiologicznych
należą:
• nadciśnienie tętnicze
• niewydolność serca
• miażdżyca
• zaburzenia rytmu serca
• zapalenie mięśnia sercowego

Podczas tlenoterapii twój organizm otrzymuje ogromną ilość tlenu, który trafia w zwiększonej
ilości do każdej komórki.
Zastosowanie komory hiperbarycznej poprawia stan pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym, określanym jako zawał serca.
Główną przyczyną zawałów serca jest niedokrwienie mięśnia sercowego czego skutkiem jest
martwica mięśnia sercowego.

Dzięki tlenoterapii zwiększa się ilość tlenu w komórkach, zmniejszają się dolegliwości bólowe,
a lepiej dotlenione komory serca zaczynają sprawniej pracować.
Przy regularnym dostarczaniu tkankom dodatkowych porcji tlenu arytmia zmniejsza się lub
całkowicie znika.

Zastosowanie tlenoterapii do rehabilitacji kardiologicznej nie tylko obniża zachorowalność jak
również śmiertelność wynikającą ze schorzeń układu sercowo- naczyniowego.
Komora hiperbaryczna zmniejsza objawy niewydolności oraz ból wieńcowy, zauważalna jest
również poprawia sprawność lewej komory serca odpowiedzialnej za pompowanie krwi do
aorty.

Tlenoterapia wpływa również pozytywnie na:
• poprawie kurczliwości mięśnia sercowego
• ogranicza powikłania sercowo-naczyniowe
• zmniejsza nasilenie objawów hiperwentylacji
• wzmacnia oraz zwiększa elastyczność naczyń krwionośnych
• obniża poziom katecholamin we krwi (związki przyspieszające akcję serca)
• poprawia pojemność minutową serca